kutak_header.jpg
Запошљавамо, развијамо, решавамо
Баријере партиципације у образовању одраслих
Стручно усавршавање
Баријере партиципације у образовању одраслих
пре 1 годину

Образовање и учење као камен темељац сваке успешне организације која препознаје значај развоја компетенција својих запослених и улаже своје напоре у том смеру. Које су то баријере у образовним активностима са којима се одрасли суочавају и на који начин се исте могу превазићи?

Партиципација одраслих у образовању и учењу
Стручно усавршавање
Партиципација одраслих у образовању и учењу
пре 1 годину

У оквирима савременог система државне управе у Републици Србији стручно усавршавање представља право и дужност државног службеника. Оно се остварује кроз стицање знања, вештина и ставова, односно компетенција потребних за извршавање послова радног места, похађањем програма стручног усавршавања.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

више од

160000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима