Интерно тржиште рада
Интерно тржиште рада

Интерно тржиште рада

пре 2 године

Аутор текста: Служба за управљање кадровима

Интерно тржиште рада је инструмент интерне мобилности који има за циљ да олакша  попуњавање слободних радних места у државним органима, да допринесе задржавању квалитетних кадрова, пружи подршку каријерном развоју као и да обезбеди заштиту радно-правног статуса запосленог.


Интерно тржиште рада је инструмент интерне мобилности који има за циљ да олакша  попуњавање слободних радних места у државним органима, да допринесе задржавању квалитетних кадрова, пружи подршку каријерном развоју, као и да обезбеди заштиту радно-правног статуса запосленог. Интерно тржиште треба да државним службеницима помогне да пронађу послове који највише одговарају њиховом жељеном каријерном развоју, уколико имају одређене компетенције за њихово обављање, као и да олакша државним органима кадровске потребе. Њиме се обезбеђује ефикаснија и шира мобилност запослених, већи избор кадрова и смањују трошкове конкурсних поступакака у државним органима.

 

Евиденција интерног тржишта рада

Евиденција интерног тржишта рада јесте заправо електронска база слободних радних места државних службеника и кадровских потреба државних органа на тим радним местима, као и државних службеника који су нераспоређени или који желе премештај на друго радно место. Служба за управљање кадровима (СУК) приликом посредовања између учесника је дужна да се стара о обезбеђивању тајности личних података запослених који су пријављени у Евиденцији.

У Евиденцији подаци о запосленима се воде под шифром која се додељује сваком државном службенику односно службенику приликом пријаве података, односно преузимања. Службенику који жели трајни премештај у државни орган Служба за управљање кадровима спроводи проверу општих функционалних компетенција и понашајних компетенција у року од 30 дана од дана пријаве запосленог у Евиденцију и она те податке уписује у Евиденцију.

Државни органи преко интерног тржишта рада имају приступ доступним подацима о свим кадровима који желе трајни или привремени премештај у неки други државни орган и о њиховим компетенцијама, а свима је, преко електронске базе омогућен увид у списак упражњених радних места у државним органима.

 

Примена Евиденције интерног тржишта рада

Уредба о интерном тржишту рада је у примени од јануара 2020. године, и за то време у Евиденцију се пријавило 339 државних службеника и службеника запослених у јединицама локалне самоуправе. За потребе преузимања обављена је провера компетенција за 47 службеника, а преко интерног тржишта рада у друге органе државне управе и државне органе преузето је 92 лица.  

У наредном периоду СУК ће економично и делотворно улагати у људске ресурсе у државним органима кроз активније ангажовање на промовисању и афирмисању интерног тржишта рада, јер оно представља, пре свега, базу оних који својом стручношћу, радом и залагањем могу бити употребљени на стратешким местима у државној управи и дати свој пун стручни и радни допринос. СУК ће преузети активинију улогу као посредник између учесника у интерном тржишту рада у циљу ефикаснијег повезивања државних службеника и службеника запослених у јединицама локалне самоуправе.

Након успостављања новог Информационог система за управљање људским ресурсима биће олакшано коришћење интерног тржишта рада.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима