Родна равноправност и селекција кандидата у државној управи
Селекција

Родна равноправност и селекција кандидата у државној управи

пре 2 године

Аутор текста: дипл.психолог Јована Стојадиновић

Истраживања показују да су полне и друге предрасуде скоро увек присутне у одлукама о запошљавању, суптилно утичући на процене о томе ко је "права" особа за посао. Како Служба за управљање кадровима обезбеђује да се кандидати у процесу селекције третирају искључиво на основу њихових заслуга погледајте у наставку.


Многа досадашња светска истраживања показују да су родне предрасуде скоро увек присутне у одлукама о запошљавању, суптилно утичући на процене о томе ко је ,,права'' или ,,најбоља'' особа за посао. Упркос овоме, разнолик и родно уравнотежен сектор државне управе не само да је репрезентативнији, већ је и повезан са већом продуктивношћу и креативношћу, инклузивнијим политикама и програмима, побољшаним поверењем јавности у Владу и целокупну државну управу. Конкретно, у државној управи у нашој земљи запослено је укупно 22902 државна службеника, од којих су 12797 жене и 10105 мушкараци, што указује на родно уравнотежен државни сектор.

Служба за управљање кадровима је 2019. године увела систем компетенција као основу за креирање и спровођење запошљавања заснованог на заслугама. Овакав начин рада допринео је да процес регрутације и селекције буде подједнак за сваког кандидата конкурса. Тако се, на пример, приликом оглашавања слободних радних места у опису послова користи искључиво неутрални језик, а формирањем јединствене шифре која је једини начин идентификације кандидата током селекције доприноси се родној непристрасности, што резултира тиме да су сви кандидати приликом приступања провери компетенција једнаки. Оваква политика осмишљена је како би се обезбедио поштен, снажан и ефикасан процес запошљавања који је у складу са важећим законодавством и најбољом праксом. Он делује у оквиру наше политике једнакости и разноликости да би се осигурало да се кандидати за посао у свим фазама процеса третирају искључиво на основу њихових заслуга, без обзира на године, инвалидитет, породичне прилике, пол, политичко мишљење, расу, боју коже, националност, етничко или национално порекло, религију или религијско уверење, сексуалну оријентацију, социо-економско порекло, чланство у синдикату или друге разлике.

У многим земљама државна управа је највећи национални послодавац. Као креатор и имплементатор јавних политика, она има обавезу да делује као модел свим осталим послодавцима, што укључује и промовисање родне равноправности. Јачање транспарентности и меритократије у процесима регрутације и селекције ће засигурно помоћи да се у потпуности отклоне све родне предрасуде које су заступљене и на тај начин ће се побољшати родна равноправност како у јавном сектору, тако и шире.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима