Који су бенефити Интерног тржишта рада за руководиоце у државним органима?
Интерно тржиште рада

Који су бенефити Интерног тржишта рада за руководиоце у државним органима?

пре 1 годину

Аутор текста: Драгана Врачарић, дипл. психолог

У области запошљавања и привлачења стручног кадра увек има простора за изналажење нових стратегија за суочавање са изазовима које доносе потребе посла и појачана конкуренција на екстерном тржишту рада. Одговор на питање како пронаћи квалитетног кандидата за слободно радно место постало је свети грал у савременом свету убрзаних промена, дигитализације и увођења нових облика рада.


У пословном окружењу често чујемо питања на тему предности или бенефита које нам омогућава увођење неког новог софтвера, програма или пословног процеса. „Шта ја имам од тога?“, односно шта ја добијам за себе и своју организацију, како то мени помаже у послу и постизању бољих резултата – питање је сад. У области запошљавања и привлачења стручног кадра увек има простора за изналажење нових начина и стратегија за суочавање са изазовима које доносе потребе посла и појачана конкуренција на екстерном тржишту рада. Одговор на питање како пронаћи мотивисаног и квалитетног кандидата за слободно радно место постало је свети грал у савременом свету убрзаних промена, дигитализације и увођења нових облика рада.


Руководиоци у државним органима на располагању имају један користан алат који може значајно допринети ефикаснијем и квалитетнијем попуњавању слободних радних места. Погађате – у питању је Интерно тржиште рада. Руководиоци у државним органима би требало да у Евиденцију уписују податке о слободним радним местима и кадровским потребама. Јединице за кадрове у државном органу редовно прате списак запослених на Евиденцији и обавештавају руководиоце о онима који испуњавају услове и имају потребне компетенције за рад на датом слободном радном месту. Када овако комуницирамо сврху и функцију Интерног тржишта рада, чини се као да руководиоцима делегирамо неки задатак и дужност коју је потребно формално спроводити. Ако имамо у виду да је овај инструмент уведен са циљем да се повећа мобилност запослених као и да се државним органима пружи додатна опција у процесу налажења најбољег кандидата, онда можда Интерно тржиште рада ваља сагледати другачије.


На овом месту можемо да застанемо и заједно погледамо у то шта за вас, као руководиоце, могу бити бенефити и предности коришћења Интерног тржишта рада.


Брзина попуњавања слободних радних места
Попуњавање слободног радног места путем конкурса подразумева неколико корака као што су постављање огласа, прикупљање пријава, организацију целокупног процеса селекције и провере компетенција. Све ово захтева време и одређене ресурсе. Коришћењем Интерног тржишта рада процес траје краће, проверу потребних компетенција је могуће организовати брзо и у складу са потребама свих учесника. Замислите да уместо за пар недеља или чак месеци, новог члана тима добијете у року од две недеље!


Економичност поступка
Попуњавање слободног радног места путем конкурса подразумева одређене трошкове којих на интерном тржишту рада нема или су незнатни. Осим тога, колико год били фокусирани и детаљни у настојању да проверите мотивацију, капацитете и знање екстерних кандидата, постоји значајан ризик да се то запошљавање покаже неуспешним.

У неким случајевима је реч о томе да се нови запослени не уклапа у културу вашег тима и организације. У другим случајевима, ситуација је мало озбиљнија, на пример, запослени који није дао истините податке о својим вештинама. С обзиром на веће трошкове екстерног запошљавања, укључујући и време које протекне док нови кандидат не почне са радом, можда има више смисла запослити некога кога познајете или ко је већ део система.


Задржавање талената и смањена флуктуација
Као руководиоци, верујемо да се често суочавате са питањем како задржати запослене и смањити флуктуацију. Чак иако ово није случај у вашем тиму или организацији, некако се од лидера и руководилаца генерално очекује да промишљају и баве се овом темом. Најједноставније речено, ако желите да задржите најбоље људе у систему државних органа, неопходно је да понудите опције за промену и развој каријерног пута. Имајте на уму да мотивисани и ангажовани запослени који остварују добре резултате, врло лако могу постати доступни и заинтересовани за друге могућности на екстерном тржишту рада.


Увођење у посао и обука
Запослени који су пријављени на Евиденцију интерног тржишта рада поседују одређене капацитете и компетенције за рад у државним органима, познају окружење и упознати су са начином рада и културом организације. Сходно томе, њихово уклапање у тим, обука и уходавање у посао ће трајати краће и њихов допринос резултатима тиме ће бити брже видљив него код екстерних кандидата. Истраживања показују да екстерним кандидатима често треба одређено време да достигну ниво учинка својих колега који су ангажовани интерно.


Можемо слободно да кажемо да попуњавање слободног радног места путем конкурса и екстерног оглашавања изискује прилично пуно времена, новца и утиче на ефикасност и пословање тима и организације у целини. Стога вас, као руководиоце у државним органима, охрабрујемо да будете активно присутни и доступни на Интерном тржишту рада и да покушате да препознате предности и бенефите овог инструмента у светлу потреба посла и очекивања која су пред вас постављена. Ако запослени са Евиденције покаже мотивацију, иницијативу и проактивност у приступу ка вама и вашем органу, онда је то можда знак да се и ви прудружите оним државним органима који су са успехом пронашли нове чланове тима путем Интерног тржишта рада. Очекујемо вас!

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима