Улога психолога у поступку селекције
Селекција

Улога психолога у поступку селекције

пре 1 годину

Аутор текста: Николија Стефановић, дипл.психолог

Људски капитал је највреднија имовина коју једна организација може имати. Квалитет и калибар радне снаге ће одредити конкурентност организације. Процена и евалуација најбољих кандидата за запошљавање је процес који укључује употребу и коришћење одређених психолошких алата. Заправо, психологија игра виталну улогу у свим процесима који се спроводе у свим организацијама.


Стручњаци из психологије користе своје знање за боље разумевање људи и спровођење  ефективних истраживања, како би развили тестове који процењују да ли је кандидат спреман за одређену позицију за коју конкурише. Психолог који учествује у процесу селекције мора тражити даље од ЦВ-а и открити кандидата изван папира. Улога психолога у процесу селекције је да схвате који тип појединца и карактер ће најбоље одговарати тиму, менаџеру, организацији и почетном изазову са којим ће се суочити. Усклађивање кандидата са позицијом и послом је сложен процес, при чему квалификације у биографији су само један од аспекта, додатно треба узети у обзир личност, ставове, вредности особе, али и претходно искуство и образовање које имају. Разумевање шта мотивише појединца, а шта га демотивише је важно за запошљавање кандидата и његовог успеха на одређеној позицији.

Највреднија имовина коју једна организација може имати су људи. Квалитет и калибар радне снаге ће одредити конкурентност организације. Све је веће признање да привлачење и задржавање талентованих запослених може обезбедити организацијама трајну конкурентску предност.

Генерално, психологија игра виталну улогу у свим процесима који се спроводе у свим организацијама. Ови процеси укључују запошљавање нових кадрова, увођење у посао, развој запослених, вредновање радног учинка, решавање спорова итд. Током запошљавања, процењују се капацитети особе, ставови, црте личности, али и вредности које могу у одређеној мери да кореспондирају са организационом културом саме организације.

Психолошко тестирање је један од најраспрострањенијих метода сакупљања података о психолошким особинама човека. Као такви, психолошки тестови су важна фаза у процесу запошљавања. Кроз ове тестове, психолог може сазнати капацитет, карактеристике и друге особине кандидата, уједно су одлично средство за разумевање кандидата на много дубљем нивоу. Постоје низ различитих тестова, који нам могу дати информације о нивоу екстраверзије, самопоуздања, стрпљења и отворености појединца, а које нам служе као улазни подаци за спровођење интервјуа са кандидатом.

У органима државне управе селекција је поступак којим се, применом унапред утврђених и стандардизованих метода, за одређену позицију бирају кандидати који највише одговарају тим захтевима. Током поступка селекције кандидати пролазе кроз различите фазе провера и процена. Кандидатима се процењује степен развијености рзаличитих компетенција, односно у којој мери је одређена компетенција присутна и развијена.

Поред тестирања, за процену компетенција користе се и друге методе и технике као што је и интервју базиран на компетенцијама. Одлуку о избору кандидата доноси руководилац органа, на основу постигнућа које кандидат оствари током поступка. Поступак селекције јесте прикупљање информација о кандидатима из различитих извора, уз коришћење различитих инструмената, те је улога психолога важна за креирање потпуне и целовите слике о кандидату.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима