Зашто сте заинтересовани за неко радно место?
Селекција

Зашто сте заинтересовани за неко радно место?

пре 2 године

Аутор текста: Служба за управљање кадровима

На основу чега бирате огласе на које ћете конкурисати, шта вас је привукло у том огласу, шта вас мотивише да уложите време и труд потребан за учешће у поступку селекције? Мапирајте своју мотивацију за рад, рангирајте дате аспекте и размислите колико су они постојани, а колико су актуелни одраз ваше животне и професионалне фазе.


Мотивација је комплексан концепт, који се може дефинисати као процес покретања, усмеравања и одржавања људског понашања ка одређеном циљу. „Покретачи“, извори мотивације су бројни, унутрашњи и спољашњи, испреплетени су и у динамичном односу, разликују се од особе до особе, од контекста до контекста, и променљиви су у времену, како на приватном тако и на професионалном плану. Мотивација за рад је под утицајем индивидуалних карактеристика особе, њене животне ситуације, фазе у каријери, карактеристика посла и карактеристика организације. Свест о томе шта је нама лично потребно и важно помаже нам у доношењу каријерних одлука.

Укратко ћемо представити неке од фактора мотивације за рад у жељи да вам помогнемо да боље разумете шта вас највише покреће када је у питању радно место за које конкуришете. На основу чега бирате огласе на које ћете конкурисати, шта вас је привукло у том огласу, шта вас мотивише да уложите време и труд потребан за учешће у поступку селекције? Мапирајте своју мотивацију за рад, рангирајте дате аспекте и размислите колико су они постојани, а колико су актуелни одраз ваше животне и професионалне фазе.

 

Сигурност и стабилност радног односа

Адекватна плата и поштовање радних права су основне потребе свих запослених јер директно утичу на задовољавање наших егзистенцијалних потреба. Сигурност и стабилност у погледу радног односа, што се претежно вреднује преко стабилности послодавца, је некоме мање а некоме више важна при доношењу каријерних одлука. Наведени аспекти могу привући човека у организацију и задржати га у њој, али дугорочно нису снажан покретач за рад, пре су основа за позитивно деловање других мотиватора на понашање на послу.

Повезаност са колегама

Сви имамо жељу да будемо прихваћени и да се осећамо пуноправним чланом од стране колектива коме припадамо. Ипак, интензитет потребе за повезивањем и развијањем блиских међуљудских односа у радном колективу се разликује од особе до особе. Колико вам је важно у какав тим улазите, какви су односи међу колегама, степен међусобног поверења и разумевања у тиму? Карактеристике посла везано за степен самосталности у обављању радних задатака, односно захтевани степен кооперативности при обављању заједничких задатака могу бити више или мање у складу са индивидуалним потребама за повезивањем на радном месту.

Професионални изазов

Све нас мотивише задовољство које осећамо приликом успешно обављеног посла и та потреба за постизањем резултата нас води да након једног оствареног циља, постављамо себи следећи. Степен изражености овог мотива варира међу појединцима и ситуацијама. Мотив постигнућа обухвата тенденцију особе ка постављању јасно дефинисаних циљева и тенденцију ка такмичењу (са неким стандардом високе успешности, тежња да се превазиђу сопствена или туђа достигнућа у некој активности). Оријентација ка сложеним и изазовним радним задацима, који захтевају пуно уложеног труда, планирања и истрајности карактерише особе са високим мотивом постигнућа.

Професионални статус

Сваки запослени има потребу да буде поштован - од стране других људи (у колективу и ван њега), и од стране самог себе (самопоштовање). Израженија потреба за препознавањем и признањем професионалног статуса може да усмери људе да бирају послове и организације које су високо вредноване у друштву или у релевантним професионалним круговима. Ангажман у склопу њих им доноси осећај поноса и задовољства, и преко њега делује на мотивацију за рад.

Професионални развој

Могућност да при обављању радних задатака користимо наше вештине, таленте и знања, да се осећамо ефикасно и успешно потреба је свих нас и значајан је покретач мотивације за рад. Интензитет жеље да даље усавршавамо своје способности, учимо нове ствари, реализујемо и друге потенцијале којима располажемо разликује се међу појединцима. Ангажовање на радним задацима и преузимање одговорности које су изнад нашег актуелног нивоа функционисања и припадају нашој „зони наредног развоја“, код неких особа могу водити до већег задовољства и залагања на послу.

Структурисаност посла

Конкретно постављени радни циљеви, прецизне процедуре рада, јасно дефинисани радни задаци и њихова расподела у тиму су, у различитом степену, пожељни аспекти организације посла у свим областима рада. Запослени се међусобно разликују по томе колико је прецизна и стабилна структурисаност посла и радне средине мотивишућа за њихов радни учинак. Особе које високо вреднују ред, систематичност, преферирају формализована правила, јасне улоге и поделу одговорности, се у предвидљивим срединама и ситуацијама осећају самопоузданије те су и радно ефикасније. За њих ће организације које се више ослањају на формалну уређеност у свом функционисању бити привлачније него оне које функционишу мање формално.

Разноврсност радних задатака

Људи су задовољнији уколико обављају посао који обухвата разноврсне задатке него ако обављају једноставан, рутински посао. Јачина наше индивидуалне потребе да у раду мењамо врсту задатака које обављамо и који захтевају различита знања и вештине, нешто другачији приступ и стил рада, доносе нове ситуације које изискују налажење алтернатива и нових идеја ради остваривања резултата, варира међу запосленима. Особе које имају снажну потребу за учесталом сменом задатака преферирају послове који захтевају стално учење кроз рад.

Аутономија у обављању посла

Сваки запослени има потребу за одређеним степеном аутономије у свом раду, све нас више или мање покреће могућност самосталног делања и могућност доношења одлука у оквиру свог радног ангажовања. Ова потреба огледа се и у жељи да утичемо на начин, динамику, организацију, методе рада на свом послу. Колико нас мотивише простор у коме можемо одређивати садржај и начин обављања посла, степен контроле који имамо од почетка до краја наше радне активности различит је међу појединцима. Тип организације, њено унутрашње уређење и клима у њој, стил руковођења, опис посла су неки од параметара који утичу на степен аутономије у обављању посла који се пружа запосленима.

Повратна информација о ефектима рада

Тежња да се оствари успех у ономе чиме се бавимо је универзална људска карактеристика. Информација о постигнутим резултатима радних активности – како наших индивидуално тако и нашег тима, веома је важна за мотивацију запослених јер задовољава нашу потребу да будемо корисни, да знамо да наш труд доводи до видљивих и пожељних резултата. Благовремене, конкретне и тачне повратне информације о крајњем исходу радних активности у које смо укључени омогућавају нам да пратимо свој ангажман у односу на постављени радни циљ и да препознамо наш допринос у његовом остваривању. Потреба да будемо информисани о ефектима свога рада посебно је значајна за особе које улажу пуно труда у остваривање одређеног радног циља а организацијом посла можда нису укључене у његову крајњу реализацију, или одређени циљ, област рада у којој су ангажовани за њих индивидуално носи посебну важност.

Давање доприноса друштву

За нашу мотивацију нужан је осећај да је посао који радимо користан. Значај задатака које обављамо нам је свима важан - већи степен труда ћемо уложити уколико имамо перцепцију да смо нашим радом, посредно или непосредно, допринели одређеном циљу, нашој организацији, другим људима. Поље у коме можемо реализовати нашу потребу да дамо користан допринос у значајној мери одређују наше вредности јер дефинишу оно што је по нама важно и пожељно. Усаглашеност вредности организације са личним вредностима је аспект о коме је потребно да водите рачуна при избору посла на који конкуришете. Размислите о томе шта је по вама значајно и чему треба тежити у друштву у коме живимо, шта видите као добробит за заједнице са којима осећате повезаност. За неке кандидате је могућност да кроз свој рад дају лични допринос друштву, допринесу реализацији неког ширег друштвеног циља, подрже и помогну одређеној друштвеној заједници снажан мотиватор за рад у органима државне управе.

 

Мотивација увек представља амалгам више потреба, сложена је и променљива. Како бисте проценили колико конкретно радно место и организација имају потенцијал да одговоре на ваше потребе и тиме дугорочно подрже вашу мотивацију за рад, разговарајте са конкурсном комисијом на завршном интервјуу о типичним радним задацима, карактеристикама тима у који потенцијално улазите, актуелним значајним пројектима и истакнутим резултатима у којима су учествовали, како се обезбеђује континуирано учење и размена знања у организацији, о планираним иновацијама…

Такође, размислите шта нисмо поменули а вама је важно. Јер у чему видимо смисао радног ангажовања различито је за појединце, и управо тај смисао је оно што нас покреће у раду, може нас привући у организацију, задржати у њој, као и иницирати жељу за променом посла.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима