Желите премештај на друго радно место (у државном органу)?
Интерно тржиште рада

Желите премештај на друго радно место (у државном органу)?

пре 1 годину

Аутор текста: Дуња Божовић, дипл. психолог

Интерно тржиште рада је користан инструмент попуњавања слободних радних места у државним органима, који омогућује низ предности – задржавање квалитетног кадра у оквиру органа државне управе, могућност интерне мобилности запослених као и каријерни развој запослених. На државним службеницима и службеницима је колико су спремни да се ангажују око своје каријере, упознају са овим алатом и предузму кораке како би даље напредовали или се преместили негде где би им више одговарало.


Када неко дуже време проведемо на једном радном месту, а динамика посла се не мења значајно за све то време – природно је да понекад осећамо засићеност, или да просто не осећамо ентузијазам услед доласка на посао, као ни неко веће задовољство самим радом и урађеним. Дешава се да државним службеницима опадне мотивација за рад и уколико препознају да се према својим компетенцијама и стручности не налазе на месту које потпуно одговара њиховим потребама, или обрнуто – они не одговарају у потпуности захтевима радног места. Пре него што кренемо да песимистично посматрамо ствари, ваља још једном напоменути и подсетити да постоји ИНТЕРНО ТРЖИШТЕ РАДА.

Било да желите привремени или трајни премештај на друго радно место, било да је у истом или другом државном органу - можете за почетак претражити евиденцију Интерног тржишта рада, а затим се на исту и пријавити и на тај начин потенцијално променити ситуацију у којој се тренутно налазите, а која вам не одговара у потпуности.

Шта је Интерно тржиште рада?

Интерно тржиште рада је ЕВИДЕНЦИЈА, односно електронска БАЗА ПОДАТАКА путем које државни органи исказују своје кадровске потребе, односно, исказују податке о слободним радним местима. Дакле, ово је евиденција која САДРЖИ ПОДАТКЕ О СЛОБОДНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ. Државни службеници и Службеници у органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, као и службеници у органима градских општина, а који се пријаве на евиденцију, могу у сваком тренутку приступити евиденцији и проверити која су тренутно слободна радна места и у ком државном органу.

Ко води ову евиденцију?

Евиденцију интерног тржишта рада води СУК – Служба за управљање кадровима и она се налази на СУК - овој интернет страници. Државни органи су дужни да у евиденцију упишу податке о слободним радним местима, а исти подаци се бришу из евиденције оног тренутка када је радно место попуњено.

Које још податке садржи евиденција интерног тржишта рада?

Ова база садржи и податке о нераспоређеним државним службеницима, као и свим осталим државним службеницима и службеницима који су се пријавили на интерно тржиште рада, а траже привремени или трајни премештај, у истом или другом државном органу. Приликом пријаве, уносе се подаци у које комплетан увид имају само поједина лица запослена у Служби за управљање кадровима, која раде на пословима интерног тржита рада и управљањем Евиденцијом. Државни органи виде само податке о претходном радном искуству особе које има у и ван државног органа, описе послова радних места на којима је радио, податке о образовању и степену стручне спреме, о положеном државном или посебним стручним испитима, оценама са три последња вредновања и податке о провераваним компетенцијама. Такође, виде и податак о жељеним радним местима – преференцијама у погледу радног места, области рада или државног органа, најмање прихватљивом звању, које државни службеник или службеник наведе. Дакле, државни органи виде само податке који су релевантни за попуњавање одређеног радног места. Остале податке попут имена и презимена, ЈМБГ-а, адресе пребивалишта и броја телефона види само запослени у Служби за управљање кадровима, који води евиденцију. Државни органи од контакт података виде само наведену mail адресу, као и корисничко име (Username) којим се лице пријавило на Евиденцију.

Како се пријавити на интерно тржиште рада?

Пријављивање на евиденцију се врши лично, попуњавањем електронског обрасца на веб сајту Службе за управљање кадровима, коме се може приступити путем следећег линка http://itr.suk.gov.rs/menu.php . Могућност пријаве имају државни службеници и службеници у органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. Постоји детаљно упуство за пријаву, односно регистрацију, коме се може приступити овде

Шта након пријаве на интерно тржиште рада?

Након што се државни службеник или службеник пријавио на евиденцију интерног тржишта рада, може започети претрагу слободних радних места и проактивно приступити тражењу опције за себе. Након увида у постојање радног места за које би био заинтересован, може самостално контактирати Јединицу за кадрове тог државног органа и детаљније се распитати о даљим могућностима.

Приликом преласка на друго радно место или у други државни орган, неопходно је водити рачуна о потребним компетенцијама предвиђеним за то радно место. Државни службеници немају обавезу накнадне провере општих функционалних и понашајних компетенција, док може постојати потреба провере посебних функционалних компетенција, уколико дато радно место захтева компетенције које садашњим радним местом државни службеник нема. Ову проверу спроводи државни орган који жели да попуни слободно радно место.

Такође, уколико државни службеник прелази у други орган са извршилачког радног места на место руководиоца уже унутрашње јединице, потребна је провера понашајних компетенција за руководећа радна места, која се другачије назива и анализа индивидуалних потенцијала за развој. Ову проверу спроводи Служба за управљање кадровима.

Са друге стране, службеници у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, имају обавезу полагања општих функционалних, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, неопходних за рад у државном органу. Без провере наведених компетенција, службеник не може са евиденције интерног тржишта рада бити преузет у државни орган. Проверу општих функционалних и понашајних компетенција у овом случају спроводи Служба за управљање кадровима, док проверу посебних функционалних компетенција врши државни орган који жели да попуни слободно радно место.

Након спроведених провера и уколико су сви услови испуњени – државни службеник и службеник се могу трајно или привремено преместити на жељено радно место.

 

Интерно тржиште рада је користан инструмент попуњавања слободних радних места у државним органима, који омогућује низ предности – задржавање квалитетног кадра у оквиру органа државне управе, могућност интерне мобилности запослених као и каријерни развој запослених. Такође, омогућује и заштиту радно правног статуса запослених. На државним службеницима и службеницима је колико су спремни да се ангажују око своје каријере, упознају са овим алатом и предузму кораке како би даље напредовали или се преместили негде где би им више одговарало. Служба за управљање кадровима ће наставити са низом корисних текстова на ову тему јер управо желимо да охрабримо људе да се пријављују на интерно тржиште рада и предузимају неопходне кораке како би и државна управа и сваки појединац функционисали најефикасније. Јер, ништа није толико тешко, само се треба усудити. Срећно!

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима