А1 Енглески - тест 1
1. ______________ some coffee? Yes, please.
2. We’re Serbian. ________ family is from Belgrade.
3. ______ is very late. How far are ______?
4. I _______ singing in front of everyone.
5. What is _________ job?
6. Choose the correct sentence!
7. Japanese __________ tea with milk.
8. It’s ten __________ five.
9. Sam is ________ bus driver.
10. Where _________ he from?
11. Maria has a cat called Mimi, so Mimi is ________ cat.
12. ______ the time?
13. His family _________ big.
14. Central bus station is ______ the end of my street.
15. Is __________ any ice in the fridge?
16. Choose the correct sentence!
17. ________ you like Mexican food?
18. This is my best friend. ________ name is Goran.
19. He ________ playing basketball at the moment.
20. Mina is _______ than you.
21. I _________ run fast, but my sister _______.
22. 

My brother ________.

23. She __________ every day before work.
24. Yesterday we ____ in Istanbul. Today we ______ in Belgrade again.
25. _____ it _______ hurt?
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима