А1 Енглески - тест 2
1. 

How __________ cars have you got?

 

2. 

________ any books on the shelf? 

3. 

Marko ______________ to Costa Rica at the moment.

4. 

Streets are _________ during the spring festival.

5. 

Look! It ____________.

6. 

Thanks for __________.

7. 

________ Matt ________ two sisters?

8. 

When ____________ you born? 

9. 

In Serbia, it often rains ____ October. 

10. 

She is afraid of _________.

11. 

Is Josh ________? 

12. 

I __________ imagine ________ new haircut.

13. 

Last weekend I __________ all of the 'Mission: Impossible' Movies.

14. 

We ____________!

15. 

She ________ to school every day.

16. 

My three ________________ football for a local club. //

17. 

Where ________ the city centre?

18. 

It’s my __________ car.

19. 

________ a car?

20. 

Jana is _________ child in _______ family.

21. 

My mother is ________ engineer.

22. 

What ________?

23. 

_______ your homework!

24. 

They ________ Germans.

25. 

He __________ a new address in his ID.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима