Гранични фитосанитарни инспектор
Државни орган Посебне компетенције
Управа за заштиту биља Инспекцијски послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Граничној фитосанитарној инспекције је на граничном прелазу поднет захтев од стране фирме  АД „БИЉЕ“ СУБОТИЦА,   за контролу пошиљке средстава за исхрану биља (KAN) који се увози у Републику Србију.  Потребно је описати поступак контроле пошиљке средстава за исхрану биља од подношења захтева до доношења коначног Решења, што значи преглед документације, идентификација, физички преглед, узорковање и доношење одговарајућих Решења.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Поступање граничног фитосанитарног инспектора након добијања захтев за контролу пошиљке средстава за исхрану биља који се увози, активности и мере које предузима.

Навести поступно све радње које би предузели за поступање по захтеву.

 

 Инспекцијски послови 

  • општи управни поступак и управни спорови, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима