Инспектор рада I
Државни орган Посебне компетенције
Инспекторат за рад Инспекцијски послови
Послови руковођења
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Дана 01.09.2022. године извршен је ванредни инспекцијски надзор, по налогу руководиоца инспекције рада у Пекари „Пан“ са седиштем у Београду. Предмет надзора је  интегрисани надзор у  области радних односа  и  безбедности и здравља на раду. Записником о извршеном теренском инспекцијском надзору утврђено је следеће чињенично стање: У производњи на  пословима пекара затечени су Зоран Марковић и Душан Ивановић са којима је послодавац закључио уговор о раду на одређено време дана 05.06.2019. године. На пословима продавца пецива затечене су: Ана Михајловић и Милица Јанковић са којима је послодавац дана 06.07.2021.године закључио уговоре о делу.

Надзором је утврђено да је послодавац запосленима исплатио зараду за месец мај 2022. године, али им није доставио обрачуне зарада.

У области безбедности и здравља на раду утврђено је да послодавац није израдио Акт о процени ризика, нити је запослене оспособио за безбедан и здрав рад.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Какво је поступање инспектора рада и које мере предузима.

 

Послови руковођења

  • основе управљања људским ресурсима базирано на компетенцијама, организационо понашање

Инспекцијски послови

  • општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основи методологије анализе ризика

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима