Порески инспектор
Државни орган Посебне компетенције
Пореска управа Инспекцијски послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ


Порески обвезник XXXX doo, ПИБ: XXX, са седиштем у Беоиграду – Вождовац, дана 16.01.2023. године електронским путем преко портала Пореске управе поднео је пореску пријаву ПП ПДВ за период 01.12.2022. – 31.12.2022. године са исказаним подацима:

ОПИС СИТУАЦИЈЕ:

На основу налога за контролу бр.  xxx од  xxx године, извршена је контролa обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за порески период  01.12.2022 – 31.12.2022, код пореског обвезника xxx doo, са седиштем у Београду -Вождовац, ПИБ xxxxx.

У поступку контроле утврђенo je да је контролисани обвезник неосновано користио претходни ПДВ по основу рачуна примљених од добављача Y doo, са седиштем у Лесковцу, ПИБ: xxx, у укупном износу од 24.000.000 динара од чега је накнада без ПДВ 20.000.000 и ПДВ 40.000.00.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА:

У складу са наведеним донети управни акт (записник о пореској контроли, или решење у утврђеним неправилностима, или обавештење о учињеном прекршају).  
 

Инспекцијски послови 

  • основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

  • општи управни поступак

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима