Радно место просветног саветника
Државни орган Посебне компетенције
Министарство просвете Стручно оперативни послови
Релевантни прописи из делокруга радног места
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

У Школску управу је стигла анонимна пријава групе родитеља у којој се наводи да, према процени родитеља, постоје пропусти у раду учитељице, а посебно у делу послова који се односе на оцењивање ученика (необјективност, кампањско оцењивање, оцењивање по утиску). Руководилац Школске управе Вас задужује овим предметом и очекује да поступите у складу са законом и овлашћењима просветног саветника (да извршите стручно-педагошки надзор).

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Ваш задатак је да у вези са описаном ситуацијом наведете коју врсту надзора ћете извршити, како ћете се припремити, које кораке ћете планирати и које изворе података ћете користити пре и током надзора, да опишите поступак обавештавања школе о овом надзору, као и да опишете кораке (активности) које ћете спровести у поступку овог надзора.

Стручно оперативни послови

  • методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирање података

Релевантни прописи из делокруга радног места

  • методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и установе и методологија самовредновања рада

ОПИС ДРУГЕ СИТУАЦИЈЕ

Из основне школе је стигао захтев учитеља за поступање просветног саветника у поступку за стицање звања педагошки саветник. Руководилац школске управе Вам је определио овај предмет и треба да поступите у складу са прописима.

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  • опишите начин припреме просветног саветника и наведите правни основ, изворе доказа и документацију коју ћете као просветни саветник користити у припреми за поступање
  • конкретно опишите методологију праћења и вредновања наставе код кандидата који аплицира за конкретно звање
  • наведите и опишите остале кораке и активности које ћете као просветни саветник предузети у установи и опишите очекивани резултат рада просветног саветника у овом поступању.

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима