Радно место за финансијско материјалне послове
Државни орган Посебне компетенције
Генерални секретаријат Финансијско-материјални послови
Студијско-аналитички послови
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују се тако што се сваки положај и свако радно место сврставају у једну од 13 платних група. Коефицијент се одређује решењем. Одговорно лице у Генералном секретаријату Владе доноси  решење о коефицијенту. Основица за обрачун плате је јединствена и одређује се Законом о буџету Републике Србије. Средства за плате обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Државном службенику на извршилачком радном месту које је разврстано у VIII платној групи,  донето је решење којим је одређен коефицијент од 2,03.

            Основица за обрачун и исплату плате је јединствена и утврђује се за сваку годину Законом о буџету Републике Србије и основица за обрачун и исплату плате за 2020. годину одређена је у нето износу од  20.750,35 динара са припадајућим порезима и доприносима.

            Државни службеник има право на додатак на основну плату за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца и у месецу марту државни службеник има навршених  8 година рада код послодавца.

            У месецу марту државни службеник је радио пуно радно време, односно 176 сати.

            Државни службеник је у месецу марту био ван радног времена доступан (у приправности) и оставрио је додатак на приправност у износу од 10 сати.

            Државни службеник је у месецу марту, по налогу претпостављеног радио дуже од пуног радног времена  15 сати  (прековремени  рад).

            Пореско ослобођење износи 16.300,00 динара.

 

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Израчунати  потребна  средства за обрачун и исплату плате за месец март на основу горе наведених параметара и то:

  1. основну плату,
  2. додатке на плату (сваки додатак на плату појединачно обрачунати и  исказати),
  3. порез и доприносе који се плаћају из плате (приликом обрачуна пореза и доприноса јасно навести основицу на коју се обрачунава  порез и основицу на коју се обрачунавају  доприноси).

 

Финансијско-материјални послови

  • буџетски систем Републике Србије и терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Релевантни прописи из делокруга радног места

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима