Радно место за издавање локацијских услова
Државни орган Посебне компетенције
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Јавно предузеће "Путеви Србије", поднело је захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег моста на територији општине Алексинац.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Поступање по поднетом захтеву са кратком симулацијом који поступци претходе издавању Локацијских услова, са обавезним навођењем које податке треба да садрже локацијски услови у складу са Законом и Правилником о обједињеној процедури и Уредбом о локацијским условима, као и посебним законима.

 

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа 

Релевантни прописи из делокруга радног места

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима