Радно место за кадровске и опште послове
Државни орган Посебне компетенције
Генерални секретаријат Студијско-аналитички послови
Послови управљања људским ресурсима
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Петар Петровић је засновао радни однос у Генералном секретаријату Владе на одређено време по основу повећаног обима посла почев од 1. марта 2022. године, на период од 6 месеци. Петар је распоређен на извршилачко радно место у звању саветник. Петар је самохрани родитељ детета од 16 година.

Петар је пре заснивања радног односа радио:

   - у Општини Нови Београд - 1 годину и 6 месеци,

   - у Комерцијалној банци - 2 године и 3 месеца,

   - у Привредној комори Србије - 8 месеци и

    -у  Канцеларији за сарадњу с медијима - 4 године.

 Именовани је поднео захтев за коришћење годишњег одмора почев од 1. јула 2022. године.

 

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У складу са Законом о раду, Законом о државним службеницима, Законом о платама државних службеника и намештеника и Посебним колективним уговором за државне органе припремите предлог решења о коришћењу годишњег одмора, на основу поднетог захтева.

 

Послови управљања људским ресурсима

  • радно – правни односи у државним органима

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима