Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији развојне помоћи и програма финансираних из фондова ЕУ у области запошљавања, образовања, здравства и социјалне заштите
Државни орган Посебне компетенције
Министартсво за европске интеграције Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ТЕМА ЕСЕЈА 

Улога праћења и извештавања у оквиру управљања пројектним циклусом у области међународне развојне помоћи са посебним освртом на области запошљавања, образовања, здравства и социјалне заштите (у складу са важећим релевантним прописима у Републици Србији).

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа 

  • Послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту програма ЕУ и других програма финансираних из међународне развојне помоћи; методологију праћења резултата спровођења, извештавања и вредновања резултата програма и пројеката на основу утврђених показатеља)

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима