Радно место за непокретну имовину ДКП
Државни орган Посебне компетенције
Министарство спољних послова Нормативни послови
Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  1. Министарство спољних послова достављен захтев ДКП са понудама, за узимање у закуп непокретности за смештај шефа ДКП. Потребно је покренути процедуру за добијање сагласности Владе, за закључење уговора о закупу. Молимо да објасните процедуру.
  2. Министарство спољних послова достављен захтев ДКП, ради добијања сагласности за покретање преговора у циљу прибављања непокретности у својину Републике Србије, за потребе ДКП. Објаснити процедуру за добијање сагласности за прибављање непокретности у својину Р. Србије, за потребе ДКП.
  3. Министарство спољних послова доставило ДКП захтев за упис својинских права у јавне књиге  у иностранству, на непокретности које је Р. Србија прибавила куповином. Потребно је објаснити поступак уписа својинских права у јавне књиге у иностранству, по основу куповине.

 

Нормативни послови

  • методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релавантним телима и органима

Студијско аналитички послови

  • израда секторских анализа

Прописи и акти из надлежности и организације органа 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима