Радно место за планско-аналитичке послове
Државни орган Посебне компетенције
Министарство спољних послова Нормативни послови
Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  1. У Министарству спољних послова је припремљен Нацрт закона о спољним пословима. Потребно је упутити га Влади на усвајање. Молимо објасните процедуру.
     
  2. Потребно је Генералном секретаријату Владе доставити Извештај о раду Министарства спољних послова за 2021. годину. Објасните методологију израде
     
  3. Генерални секретар је затражио анализу нормативног оквира радних односа у Министарству спољних послова. Потребно је да у кратким цртама направите анализу прописа који уређују радно правни статус запослених у Министарству спољних послова.

 

Нормативни послови

  • примена номотехничких и правно-техничких правила за израду аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему

Студијско аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Прописи и акти из надлежности и организације органа 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима