Радно место за подршку материјално-финансијским и рачуноводственим пословима
Државни орган Посебне компетенције
Министарство за бригу о породици и демографију Студијско-аналитички послови
Финансијско-материјални послови
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Маја Марковић, запослена је у Министарству за бригу о породици и демографију на неодређено време на радном месту  шефа Одсекa за управно-надзорне послове  у области  породичне-правне  заштите, Сектор за планирање и унапређење породице и деце, квалитет живота, продужетак живота и породично-правну заштиту, које је разврстано у звање вишег саветника је у месецу јануару 2022.године је била одсутна са посла због привремене спречености услед болести од 01. јануара до 5. јануара 2022.године, затим је користила годишњи одмор из 2021. године од 06. јануара до 13. јануара 2022.године. Током рада у месецу јануару Маја је радила прековремено у периоду од 24. јануара до 31. јануара 8 сати рада дуже од пуног радног времена, док јој  је у пероду од 17. јануара до 20. јануара 2022. године била наложена приправност односно доступност ван радног времена у трајању од 2 сата за сваки тај радни дан.

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Образложити коју документацију служба за финансијске послове је  неопходно да припреми да би се извршио обрачун зараде Маје Марковић  за месец јануар 2022. године?

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

На основу приложених фактура (кликом на линк можете преузети прилог) за набавку бр 01-2022 и Одлуке о спровођењу поступка набавке министарства  бр 404-02-00002-1/2022-01/3,  потребно је да припремите Решење о распореду средстава.

 

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Финансијско-материјални послови

  • извршење буџета

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима