Радно место за подршку пословима царинско-прекршајног поступка
Државни орган Посебне компетенције
Управа царина Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места
Царински прописи

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

На граничном прелазу дана 25.12.2022.године за царински преглед је пристигло путничко моторно возило са возачем Петром Петровићем. Цариник је поставио питање возачу да ли има да пријави нешто за царински преглед, а возач је одговорио да нема ништа за пријаву. Цариник је затим извршио преглед пртљажника аутомобила и у њему пронашао 10 боксова цигарета. Након тога је сачинио Записник о царинском прегледу и издао Потврду о привремено одузетим предметима.

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

С тим у вези, потребно је објаснити шта је опис прекршајне радње и одредити  чланове Царинског закона које треба применити приликом подношења Захтева за покретање прекршајног поступка.

Царински прописи 

  • национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака

 

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Ко подноси захтев за покретање прекршајног поступка месно и стварно надлежном прекршајном суду против лица чије је пребивалиште односно боравиште ван царинског подручја Републике Србије када се поступак против тог лица мора спровести хитно?

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

 

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Полицијска управа у Нишу-Одељење саобраћајне полиције је сачинило Пријаву за учињени царински прекршај из члана 270.а у вези члана 265. став 1. тачка 1.Царинског закона против Петра Петровића, ЈМБГ 0101980000000, рођеног 01.01.1980.године у Нишу, Република Србија, са пребивалиштем у Нишу, улица АА број 1 зато што је дана 20.05.2022.године чувао путничким моторним возилом марке „VW“ аустријских регистарских ознака  АА 1111 АА, чији је власник физичко лице „АА“ из Беча.

ТРЕЋИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

С тим у вези потребно је образложити ко је по Закону о прекршајима све овлашћен за подношење Захтева за покретање прекршајног поступка по овом прекршају?

Релевантни прописи из делокруга радног места

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима