Радно место за подршку пословима јавних набавки
Државни орган Посебне компетенције
Министарство заштите животне средине Послови јавних набавки
Студијско-аналитички послови
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Наручилац је у годишњем плану јавних набавки предвидео јавну набавку добара – комунална возила, у отвореном поступку. У конкурсној документацији предвидео да су понуђачи дужни да располажу са 11 камиона, а као доказ је предвидео обавезу достављања саобраћајне дозволе за сваки од њих. Приликом стручне оцене понуда оценио је као неприхватљиву понуду понуђача који је доставио 9 саобраћајних дозвола на своје име и 2 саобраћајне дозволе на име 2 физичка лица.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Одговорите да ли сматрате да је наручилац у наведеној ситуацији поступио исправно и образложите свој одговор.

 

Послови јавних набавки

  • методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Релевантни прописи и акти из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима