Радно место за подршку пословима координације и организације борбе против дрога
Државни орган Посебне компетенције
Канцеларија за борбу против дрога Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Стратегијом о спречавању злоупотребе дрога за период 2014–2021. године дефинисана су подручја деловања политике о дрогама, између којих су и подручје истраживања, праћења и процене, као и подручје координације.

Објасните, на који начин ће Канцеларија, у складу са својим надлежностима, узети учешће у овим подручјима деловања.

Наведите остала подручја деловања политике о дрогама.

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Имајући у виду Уредбу о оснивању Канцеларије („Службени гласник РС” бр. 79/14) и надлежности Канцеларије, поставите приоритете у међународној и регионалној сарадњи и очекиване резултате те сарадње, као и главне међународне организације са којима Канцеларија сарађује.

 

Студијско-аналитички послови 

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима