Радно место за подршку пословима спречавања финансирања тероризма
Државни орган Посебне компетенције
Управа за спречавање прања новца Студијско-аналитички послови
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

У поступку успостављања пословног односа и идентификације странке са привредним друштвом „Г д.о.о.”, обвезник је уочио да наведено привредно друштво има више оснивача: физичко лице А.М. са 22% удела, физичко лице Б.З. са 21% удела и привредно друштво „Д д.о.о” са 57% удела, чији је једини оснивач физичко лице Д.С.

Наведено правно лице „Г д.о.о.” бави се купопродајом непокретности и издаје налог пословној банци за плаћање у износу од ЕУР 80.000,00 ка физичком лицу П.П. из Београда, по основу уговора о купопродаји непокретности у Београду.  Висина износа плаћања одговора процењеној вредности објеката које је предмет купопродаје. Претрагом јавно доступних информација на Facebook друштвеној мрежи, банкарски службеник сазнајте да лице П.П. пропагира екстремизам, објављује слике ратника и текстове о џихаду.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  1. У складу са чланом 3. Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма на основу расположивих информација утврдите ко је стварни власник привредног друштва „Г д.о.о.” и опишите на који начин сте дошли до тог закључка.
  2. На основу сазнања до којих је пословна Банка дошла, сматрате ли да је у обавези да поступи у складу са чланом 47. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Управи за спречавaње прања новца пријави наведену трансакцију између правног лица „Г д.о.о.” и физичког лица П.П. због сумње у финансирање тероризма.

 

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима