Радно место за подршку пословима усаглашености са пореским прописима
Државни орган Посебне компетенције
Управа за спречавање прања новца Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Физичко лице А.Б. је до пре 3 године било на позицији члана Управног одбора акционарског друштва „ДД ад” које је у већинском власништву стране државе, тачније Сједињених Америчких Држава. Клијент је пословне банке „Н ад Београд” у Републици Србији, код које је на лични девизни остварио прилив у износу од УСД 75.000,00 у периоду од 1.1. до 31.12.2020. године по основу продаје наслеђене непокретности и не постоји сумња у прање новца или финансирања тероризма. Увидом у досије лице А.Б. у пословној банци утврђено је да лице рођено у САД-у и да је држављанин Сједињених Америчких Држава, чија је мајка пореклом из Републике Србије.

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У складу са чланом 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма одредите да ли се наведено лице сматра функционером друге државе или не, па у складу са са тиме одредите да ли је према физичком лицу А.Б. неопходно у складу са чланом 35. Закона применити Појачане радње и мере познавања и праћења странке или Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке у складу са чланом 42. Закона.

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа одредите да ли лице А.Б. подлеже обавези извештавања које Република Србија има према Сједињеним Америчким Државама.

 

Студијско-аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима