Радно место за послове обезбеђења квалитета регистра и портала административних поступака
Државни орган Посебне компетенције
Републички секретаријат за јавне политике Релевантни прописи из делокруга радног места
Нормативни послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Осмислите и утврдите меру за постизање једног од посебних циљева Стратегије реформе јавне управе која треба да буде оријентисана ка повећању транспарентности, предвидивости и правне сигурности пословног окружења у домену пружање јавних услуга.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  • идентификовати конкретан посебан циљ Стратегије реформе јавне управе за чије постизање се утврђује мера,
  • укратко описати меру,
  • дати приказ њених ефеката и могућих ризика за њено спровођење (није потребна анализа различитих опција),
  • одредити све елементе који су неопходни за утврђивање мере у акционом плану,
  • одредити списак од барем три активности реферисаних у односу на дефинисану меру уз навођење и навести све елементе неопходне за преузимање активности у акциони план,
  • одредити институције које ће у свој средњорочни план преузети меру и активности и одредити елементе који се преузимају у средњорочни план.

 Нормативни послови

  • процес управљања јавним политикама

Професионално окружење и прописи из надлежности органа

Прописи из делокруга радног места 

 

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима