Радно место за шефа експозитуре
Државни орган Посебне компетенције
Управа за трезор Послови руковођења
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ 

У експозитури, којом руководите, запослена су три државна службеника која имају звање референта. Тренутно је упражњено непосредно више извршилачко радно место, у звању млађег сарадника.

Директор филијале Вам је тражио да проверите да ли државни службеници, запослени у експозитури којом руководите, испуњавају законске услове за напредовање у звање млађег сарадника и да му предложите једног од њих.

У наставку су подаци о запосленима за које треба проверити испуњеност услова за налредовање:

  1. Никола је ступио на рад на неодреf)ено време 01.12.2016. године. Има стечено високо образовање на осповним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова (година дипломирња 2017.). Његова радна успешност вреднована је за 2017. годину оценом „истиче се“; за 2018. годину оценом „истиче се“; за 2019. годину оценом „превазилази очекивања“;
  2. Марина је ступила на рад на неодређено време 15.12.2014. године. Има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова (година дипломирања 2018.). Њена радна успешност је вреднована за 2015. годину оценом „истиче се“; за 2016. годину оценом „истиче се“; за 2017. годину оценом „истиче се“; за 2018. годину оценом „истиче се“; за 2019. годину оценом „испуњава очекивања“;
  3. Ана је ступила на рад на неодређено време 05.08.2014. године. Има завршену средњу школу. Њена радна успешност је вреднована за 2015. годину оценом „истиче се“; за 2016. годину оценом „истиче се“; за 2017. годину оценом „истиче се“; за 2018. годину оценом „нарочито се истиче“; за 2019. годину оценом „превазилази очекивања“.

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Доставите директору предлог са образложењем за напредовање.

Послови руковођења

  • основи управљања људским ресурсима

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Написати називе следеhих подрачуна и гpyпa подрачуна:

  1. 840-46000100-79
  2. 840-46000571-24
  3. 840-104640-03
  4. 840-380660-32
  5. 840-146741-91
  6. 840-32077763-54

Релевантни прописи и акти из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима