Радно место за унос и припрему у бази података катастра водова
Државни орган Посебне компетенције
Републички геодетски завод Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места
Административно-технички послови

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Служби за катастар непокретности је 21.12.2020.г путем поште пристигао захтев од физичког лица  за упис у КН на основу уговора о промету непокретности . Уговор који је достацвљен оверен је 15.05 2000.године, уз исправу достављен је и захтев који је уредно потписан. У захтеву није наведена адреса подносиоца захтева а иста није наведена ни у исправи. У захтеву су означене непокретности са потребним подацима у складу са исправом и садрже све неопходне елементе за упис у КН.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

  1. Да ли ће се на основу оваквог захтева формирати управни или вануправни предмет с обзиром да немамо адресу подносиоца захтева ?
  2. Да ли ће тај податак о формираном предмету бити садржај јавно доступног податка ГКИС-а.?
  3. Којим законом је регулисана јавност подтака ГКИС-а?
  4. У колико се формира управни предмет коју врсту одлуке служба може да донесе у овом случају ?
  5. На који начин и по ком закону се врши достава донете одлуке у предмету који је наведен у примеру?
  6. Након ехп решења навести шта је све неопходно од услова да се предмет архивира у случају да није уложена жалба а посебно у случају када је уложена жалба.

 

 

Административно-технички послови

  • методе и технике прикупљања података ради даље обраде

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима