Републички инспектор за заштиту животне средине
Државни орган Посебне компетенције
Министарство заштите животне средине Инспекцијски послови
Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ 

Примљена је представка физичког лица Марка Марковића о испуштању отпадних вода од стране предузећа „ХХ“ Крагујевац у реку Лепеницу.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Сачинити обавештење о предстојећем надзору по поднетној представци.

ПОТРЕБНИ ПОДАЦИ

  • Надзирани субјект: „ХХ“ , Крагујевац, Непознати пут бб
  • Датум и време извршеног надзора: 25.04.2021. у 10,00 часова
  • Адреса вршења надзора: Непознати пут бб, у радно време надзираног субјекта
  • Предмет инспекцијског надзора: поступање по представци у области заштите животне средине у вези са испуштањем отпадних вода у раку Лепеницу

 

Инспекцијски послови 

  • општи управни поступак и управне спорове

Студијско-аналитички послови 

  • Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни описи из делокруга радног места 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима