Шеф Одсека у Одсеку за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона
Државни орган Посебне компетенције
Управа за слободне зоне Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС ПРВЕ СИТУАЦИЈЕ

Министарству финансија-Управи за слободне зоне обратило се Н.Н. лице са приговором на рад запосленог државног службеника у Одсеку за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона. У свом приговору Н.Н. лице је указало на недолично и увредљиво понашање запосленог у свом обраћању, а при вршењу својих службених задатака.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Објасните како бисте поступили као шеф Одсека

 

ОПИС ДРУГЕ СИТУАЦИЈЕ

Привредно друштво за управљање Слободном зоном „Нови Сад”, обратило се Управи за слободне зоне захтевом за одређивање подручја слободне зоне на површини од 5ха 90а и 37м2. Уз захтев је поднело је потребне доказе сагласно члану 6. Закона о слободним зонама заједно са Елаборатом о економској оправданости одређивања подручја слободне зоне „Нови Сад”. Предметним Елаборатом, поред осталог, предвиђено је да на подручју Слободне зоне своје инвестиционе активности намерава да реализује Привредно друштво „АБЦ” из Републике Србије, а које је планирало да у петогодишњем инвестиционом периоду инвестира 3.000.000,00 ЕУР у изгрдњу објекта и набавку опреме, од чега 500.000,00 ЕУР у првој години рада, као и да запосли 300 радника на неодређено време од којег броја  150 радника у прве две године рада. Привредно друштво „АБЦ”, планира да највећи део репроматеријала набавља на тржишту Републике Србије, као и да целокупна производња буде намењена извозу на тржиште Еропске уније.

 ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Да ли се захтев Привредног друштва за управљање Слободном зоном „Нови Сад”, може сматрати економски оправданим са аспекта наведених критеријума?

Одговор је потребно образложити.

 

ОПИС ТРЕЋЕ СИТУАЦИЈЕ

По захтеву Привредног друштва за почетак рада подручја Слободне зоне „Смедерево” Комисија за утврђивање испуњености просторних и енергетских услова, услова заштите животне средине и других техничких услова за рад слободне зоне, извршила је преглед документације, просторија и простара на предметној површини слободне зоне и записником  констатовала:

- подручје слободне зоне је делимично ограђено,

- простор намењен за рад царинске службе још увек је у изградњи,

- испуњени су услови са аспекта заштите живтне средине, енергетски услови као и плански и грађевински услови за почетак рада подручја слободне зоне.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Припремити информацију за директора Управе да ли су испуњени услове за доношење Решења за почетак рада Слободне зоне „Смедерево”.

 

ОПИС ЧЕТВРТЕ СИТУАЦИЈЕ

Привредно друштво за управљање Слободном зоном „Београд”, обратило се Управи за слободне зоне актом у којем наводи да му се Привредно друштво „Y”, које је корисник слободне зоне, обратило с питањем да ли треба да искаже на фактури ПДВ за робу (шрафовска роба), коју продаје Привредном друштву „Z”, које је корисник Слободне зоне „Смедерево”, те којим нас моли да се изјаснимо на постављено питање.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

За потребе непосредног руководиоца потребно је припремити информацију да ли поменуто Привредно друштво „Y”траба да искаже на фактури ПДВ за робу коју продаје  Привредном друштву „Z”.

Информацију је потребно образложити и навести одредбе члана закона који регулише ову област. 

 

 

студијско-аналитички послови 

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација.

професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

(кликом на линк можете приступити Закону)

релевантни прописи и акти из делокруга радног места 

страни језик (енглески језик ниво Б1).

 

 

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима