Тржишни инспектор
Државни орган Посебне компетенције
Министарство трговине, туризма и телекомуникације Инспекцијски послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ 

Годишњим планом инспекцијског надзора у периоду 10.април – 30.мај предвиђен је инспекцијски надзор код трговаца на мало у погледу организовања продајних подстицаја. Имајући у виду да се инспекцијски надзор врши у продајном објекту, контролише се и примена Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.

У поступку надзора код привредног субјекта ''Волимо снег доо'' који сте извршили 26. маја 2022. године затичете да је трговац  истакао радно време на продајном месту које гласи 8-18 сати, али у моменту надзора у 10 сати, утврдили сте да је продајно место затворено. Продајни објекат је отворен у 11 сати а лице присутно надзору је изјавило да пре 11 сати нема муштерија и да се не исплати да се долази раније. У инспекцијском надзору сте утврдили да на излогу продајног објекта стоји огласна порука „Сезонско снижење ски одеће од 25. децембра до 30. маја!“. Током контроле сте утврдили да је у простору магацина продајног објекта затечено  лице које пуши. Лице је одмах угасило цигарету и удаљило се из магацина.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Имајући у виду пропис који се односи на поступак инспекцијског надзора, које активности су неопходне пре и у току инспекцијског надзора и како би Ви, као тржишни инспектор, поступили у овом надзору.

Инспекцијски послови

  • поступак инспекцијског надзора  и основе методологије анализе ризика

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима