Тестови когнитивних способности

ТЕСТ 1

Тест се састоји од листе речи. Ваш задатак је да пажљиво прочитате сваку реч и на линији поред упишете њено значење. Трудите се да ваши одговори буду што прецизнији. За решавање теста имате десет минута.

 1. Минута           ______________________________________________________           
 2. Кривица         ______________________________________________________

ТЕСТ 2

Пред Вама се налази листа питања из области опште информисаности. Прочитајте свако питање и на линију поред упишите одговор. Молимо вас да не дајете више одговора на исто питање. Тест је временски ограничен. Време трајања је пет минута.

 1. Који је главни град Индије?            ____________________________________
 2. Ко је написао роман „На Дрини Ћуприја“?     _____________________________

* Тест опште информисаности је наведен искључиво као пример теста и оваква врста задатка се не задаје приликом провере понашајних компетенција у Служби за управљање кадровима.

ТЕСТ 3

У тесту су наведени различити парови речи. Означите да ли су речи у пару истог или супротног значења. Време трајања теста: два минута.

                                                                                    Синоними                  Антоними

 1. Срећан-тужан                                                     ‚                                   ‚
 2. Једнакост-еквивалентност                                ‚                                   ‚               
 3. Лако-тешко                                                         ‚                                   ‚

ТЕСТ 4

Пред вама се налази више задатака у форми низа бројева. Испод сваког је понуђена листа одговора. Сваки низ има логичан смер, ваш задатак је да означите који број наставља наведени низ. За решавање теста имате десет минута.

 1. 6 8 10 12 14 16 18 20
  1. 21
  2. 22
  3. 19
  4. 40
 2. 8 11 14 17 20 18 16 14 12
  1. 15
  2. 9
  3. 10
  4. 8

 

Више о провери понашајних компетенција и саветима за припрему читајте на нашем блогу или преко линка https://kutak.suk.gov.rs/blog/posts/kako-se-pripremiti-za-proveru-ponasajnih-kompetencija , као и у нашем Водичу за кандидате кликом на фазу Понашајне компетенције.

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

230000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима