Радно место за платне услуге
Државни орган Посебне компетенције
Управа за трезор Административни послови
Финансијско-материјални послови
Релевантни прописи из делокруга радног места

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У прилогу је потврда о статусу у регистру пољопривредног газдинства коју је потребно завести. Који се све подаци са приложене потврде уносе приликом завођења?

Административни послови

  • канцеларијско пословање
<p><strong>ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА</strong></p>

<p>У прилогу је потврда о статусу у регистру пољопривредног газдинства коју је потребно завести. Који се све подаци са приложене потврде уносе приликом завођења?</p>

<p><em>Административни послови</em></p>

<ul>
	<li>канцеларијско пословање</li>
</ul>

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У прилогу се налази налог за уплату, који је обрађен на благајни Управе за трезор. На основу приложеног налога потребно је написати:

  1. Тачан назив рачуна за уплату јавног прихода?
  2. Којој општини или граду припада овај јавни приход?
  3. Колика је надокнада-тарифа Управе за трезор наплаћена за ову услугу?

Финансијско-материјални послови

  • буџетски систем Републике Србије
<p><strong>ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА</strong></p>

<p>У прилогу се налази налог за уплату, који је обрађен на благајни Управе за трезор. На основу приложеног налога потребно је написати:</p>

<ol>
	<li>Тачан назив рачуна за уплату јавног прихода?</li>
	<li>Којој општини или граду припада овај јавни приход?</li>
	<li>Колика је надокнада-тарифа Управе за трезор наплаћена за ову услугу?</li>
</ol>

<p><em>Финансијско-материјални послови</em></p>

<ul>
	<li>буџетски систем Републике Србије</li>
</ul>

ТРЕЋИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

У прилогу је налог за уплату обрађен од стране благајника Управе за трезор. Благајник је у конкретном случају неисправно извршио налог и погрешно усмерио средства. Потребно је да констатујете где је тачно грешка на налогу?

Имајуhи у виду да је грешка на налогу установљена након затварања благајне, утврдити која филијала Управе за трезор, у конкретном случају, према територијалној припадности је надлежна да изврши прекњижњавање погрешно усмерених средстава?

Релевантни прописи и акти из делокруга радног места 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима